Vi vill göra Sverige till världens mest konkurrenskraftiga land

 

För att nå dit vill vi socialdemokrater förena en politik för frihandel, öppenhet och konkurrens med breda satsningar på kunskap, entreprenörskap och trygghet. Vi avvisar därför regeringens försämringar för småföretagen och trygghetsförsäkringarna. Nu presenterar vi en ny offensiv näringspolitik för fler och växande företag.

Den moderatstyrda regeringen tycks helt ha missat dynamiken i vad samhälle, fackföreningar och näringsliv tillsammans kan åstadkomma. Den tillväxt vi ser i Sverige idag, de nya jobben, de nya företagen, är ett resultat av denna helhetssyn, armkroken mellan samhälle och näringsliv. Sverige är för litet för ökade klyftor, för ett kallare samhälle och för minskade satsningar på såväl våra företag som trygghetsförsäkringarna. Med vår höga tillväxt och sjunkande arbetslöshet är Sverige ett tydligt bevis för att trygghet och rättvisa inte hämmar utvecklingen, tvärtom. Det är kombinationen av trygghet och utveckling, för såväl anställda som entreprenörer, som gör vårt land modernt och konkurrenskraftigt.

Vi vill fördjupa samarbetet mellan staten, näringslivet och de fackliga organisationerna. Nya avtal ska slutas för viktiga framtidsbranscher för att stärka Sveriges konkurrenskraft. Besöksnäringen ska vara först ut i tjänstesektorn med ett eget utvecklingsprogram. Det ska bland annat innehålla ett betydande resurstillskott för marknadsföringen av Sverige som turistland. Vi vill också se ett handslag mot klimatförändringarna tillsammans med svensk fordonsindustri och genomföra ett strategiprogram för den svenska vindkraftindustrin. Vi vill möjliggöra fler investeringar och nya produkter i miljötekniksektorn. 6:e AP-fonden ska därför starta en ny riskkapitalfond för klimatsektorn och vi vill även gå vidare med möjligheten att låta Vattenfall avsätta vinstmedel i en särskild energiomställningsfond.

För att ge fler småföretag möjlighet att växa genom innovativa varor och tjänster vill vi fördubbla anslagen till forskningsprogrammet Forska&Väx . Av denna satsning ska huvuddelen riktas till den högkvalitativa tjänstesektorn och miljöteknikbranschen. För att stärka kommersialiseringen av forskningsresultat vill vi också genomföra en nysatsning på holdingbolag och en miljö med gynnsamma förutsättningar för nystartade, forsknings- och innovationsbaserade tillväxtföretag (inkubatorer) vid landets högskolor och universitet. Vi vill också underlätta nyskapande småföretagares och uppfinnares möjligheter att få finansiering till nya produkter eller för att expandera sin verksamhet genom ett nytt innovationslån där ALMI tar en högre risk.

Potentialen för ytterligare export av svenska varor och tjänster är stor, inte minst bland små och medelstora företag. Vi socialdemokrater vill därför att ska småföretagens steg ut på den internationella marknaden förenklas genom fler regionala exportrådgivare och kostnadsfri exportrådgivning. Vi vill också genomföra en särskild satsning på exportfrämjande inom tjänstesektorn.

Vi lanserar nu en näringspolitik som tar till vara på de goda tiderna för att investera i framtiden, i motsats till regeringen som ersätter offensiva satsningar på kunskap med skattefinansierade låglönejobb och sämre omställningstrygghet. De försämrar även exportstödet till småföretagen och låter de allra minsta företagen betala för förmögenhetsskattens avskaffande och för subventionerna till de stora restaurangföretagen. Det är en orättvis, omodern och oansvarig politik som allvarligt skadar Sveriges konkurrenskraft.

Krister Örnfjäder
ledamot i Näringsutskottet

Sidan uppdaterades senast: 2007-11-24 07:19