Val 2014

Åsa Karlsson Björkmarker

Anna Fransson, kandidat till regionråd, Tomas Eneroth, kandidat till Riksdagen och Åsa Karlsson Björkmarker, kandidat till kommunalråd

Växjö kan bättre

Vi tycker att Växjö är en bra kommun att leva i. Många vill bo och verka här och det välkomnar vi. Men mycket i Växjö går åt fel håll. Klyftorna mellan växjöborna ökar, våra elever lär sig inte tillräckligt och många växjöbor är utan arbete. Det vill vi ändra på. 

I Växjö har vi länge haft ett gott samtal, partier emellan liksom mellan utbildning och näringsliv. Men på senare år upplever många att vi pratar om varandra istället för med varandra, det måste vi ändra på. Vi vill att växjöborna ska vara med och skapa framtidens Växjö.

Vi vill bryta med politiken som idag skapar allt större klyftor växjöbor emellan och istället gå åt ett håll där vi tillsammans tar ansvar för vår kommun och för varandra. Vi vill skapa ett Växjö - för alla. Det är det bästa sättet att möta framtiden på.

Folder om vår politik (PDF)

Läs mer