Att åldras i Växjö

Oavsett i vilket skede i livet du är ska du som växjöbo känna trygghet och delaktighet. Det är du som växjöbo som vet hur du vill leva ditt liv. Är du i behov av hjälp så det du som i mesta möjliga mån själv ska bestämma vad som ska göras, när det ska göras och av vem det ska göras. 

Under mandatperioden kommer vi att utreda fler möjligheter till förenklad biståndsbedömning, allt i linje med att du som brukare ska kunna äga din egen tid så mycket som möjligt.

Vi socialdemokrater accepterar inte att omsorg om våra äldre växjöbor läggs ut på entreprenad. Självklart ska alla som vill bo tillsammans få möjlighet att göra det, oavsett skede i livet. Det ser vi till genom att erbjuda möjlighet till medflyttning till särskilt boende och genom att bygga smart och tillgängligt redan från början. 

Därför vill vi:

  • att den som är över 90 år har rätt till särskilt boende.
  • att den som är över 80 år har rätt till åtta hemtjänsttimmar per månad
  • att brukaren ska ha rätt att välja utförare, utförare har inte rätt att välja brukare.