Fem punkter för en bättre miljö

Här är fem punkter för en bätte miljö i Växjö. 

  • Vi ska fortsätta att göra sjöarna i staden badvänliga.
  • Fortsätta låna ut elcyklar.
  • Förbättra de enskilda avloppen.
  • Pröva möjligheten att låta förskolor låna ut cykelkärror till föräldrar.
  • Utreda att erbjuda Växjös ungdomar gratis kollektivtrafik.
  • Utveckla Europas Grönaste stad.