Sätt Växjö i arbete

Det viktigaste Växjö står inför är att klara jobben. Genom att fler växjöbor kommer i arbete så lägger vi grunden till att skapa det Växjö vi vill ha. Alla växjöbor som kan jobba, ska jobba. Det skapar frihet, både för Växjö och för den enskilda växjöbon.

För att sätta Växjö i arbete krävs det att vi samarbetar med våra Växjöföretag. Vi måste ständigt ha kontakter och samtal med företagen om vad de behöver för att kunna utvecklas och anställa fler. Vi måste bli bättre på att matcha arbetssökanden med rätt arbetsgivare och på så sätt alltid vara på tårna för att företag ska kunna hitta den kompetens de behöver. Tillsammans ska vi starta bristyrkesutbildningar och både kompetensväxla och validera växjöbornas kunskaper. 

Ingen ung i Växjö ska vara arbetslös. Vi vet att nyckeln till arbete ser olika ut för olika växjöbor men gymnasiekompetens är för de flesta en nödvändighet för att bryta sig in på arbetsmarknaden. Därför kommer vi att införa lokala utbildningskontrakt. Vi kommer också att fortsätta satsa på nystartsjobb. Det är alltid bättre att ha ett arbete än att tvingas gå på ekonomiskt bistånd.

Kommunen ska arbeta med sociala krav vid upphandlingar. Genom att ställa krav på att entreprenörer tar ett ansvar genom att anställa arbetslösa eller erbjuda praktik öppnar vi upp fler möjligheter till arbete för växjöborna.

Därför vill vi:

  • att alla ungdomar ska ha jobb, praktik eller utbildning inom en månad.
  • införa ett lokalt utbildningskontrakt ska införas för de ungdomar som är arbetslösa och saknar gymnasiekompetens.
  • att projektet ”Framtid Kronoberg” ska fortsätta.
  • fortsätta arbetet med nystartsjobb.
  • att kontakterna med Växjös företag ska fördjupas.
  • att kommunen ska använda sig av krav på anställning av arbetslösa vid upphandling.
  • att heltid ska vara en rättighet, deltid en möjlighet för kommunens anställda. 
Sidan uppdaterades senast: 2014-06-27 10:30