Växjö ska ha Sveriges bästa skola

Våra pedagoger gör ett fantastiskt jobb, varje dag, för att Växjös elever ska få en så bra skolgång som möjligt. Trots det är Växjöelevernas resultat inte bra nog. Vi ska göra Växjös skola till den bästa i Sverige, därför att vi vet att det är i skolan vi lägger grunden för Växjös framtid. 

För att alla växjöbor som kan, ska kunna arbeta, krävs det att vi har en barnomsorg som gör det möjligt för alla att gå till jobbet. Därför vill vi så fort som möjligt starta nattomsorg. Vi tror också att det vore klokast att minska på våra förskolegrupper för att ge våra barn den bästa starten inför skolan. 

Växjös elever har rätt att lära sig i skolan och för att de ska kunna göra det behövs färre barn i de yngsta klasserna. Lärarna ska fokusera på att undervisa och fler ska lära sig mer. 

Vi behöver anställa fler specialpedagoger och samtidigt fokusera på tidiga insatser. Tillsammans med elever, lärare och skolledare ska vi göra Växjös skolor bättre.

Därför vill vi:

  • att småbarnsgrupperna ska ha max 15 barn i barngrupperna och övriga grupper max 20.
  • att klasstorleken i de lägre årskurserna ska minska.
  • att lärarna ska vara lärare, inte administratörer.
  • att det ska finnas fler vuxna i skolan.
  • erbjuda skola på loven.
  • att det ska finnas läxhjälp på alla skolor.
  • att vuxenutbildningen ska stärkas.
  • att SFI ska hålla hög kvalitet.