Vi kan inte vänta

Växjö kommun ska präglas av demokrati, öppenhet och mångfald. Välfärdstjänster och service av hög kvalitet ska vara tillgängliga för alla, ålder, kön, etnicitet, funktionsmöjlighet och sexuell läggning.

Människors olikhet och varierande kompetens tillsammans med ett starkt näringsliv och växande entreprenörskap ger styrka och förutsättningar för fler och nya jobb. Grunden i vår välfärd är att människor arbetar och betalar skatt.

Vi kan inte vänta på att Växjö ska bli mer rättvist. Vi vill redan nu sätta igång med att bygga ett samhälle som präglas av jämställdhet, jämlikhet och respekt för alla människors lika värde.