Vi satsar på barn och unga!

 

Läs mer

- Handlingsprogram för Växjö kommun (PDF)

- Kandidater till kommunfullmäktige

En röst på Socialdemokraterna den 19 september är en garanti för en kommun som tar ansvar för skola, vård och omsorg. Samtidigt skapas fler och nya jobb som ger människor en chans att stå på egna ben och egen försörjning.

Ett jämlikt och solidariskt Växjö med minskade klyftor ger möjligheter för människor att färdas genom livet på ett tryggt sätt.

Charlotta Svanberg
kandidat till kommunalråd

 

I kommunen vill vi: 

  • minska barngrupperna i förskolan.
  • öka lärartätheten och anställa fler vuxna i skolan.
  • ha nolltolerens mot illegala droger.
  • ge stöd till befintligt näringsliv och satsa på nyföretagande.
  • främja det livslånga lärandet.
    att olika typer bostäder ska byggas i hela kommunen - alla har rätt till en bra bostad.
  • att Arenastaden ska byggas.
  • omvandla Teatertorget från parkeringsplats till mötesplats.

 

En rödgrön regering satsar på Växjö kommun
En rödgrön regering kommer att satsa på välfärden genom 53 miljoner till Landstinget Kronoberg och 55 miljoner till Växjö kommun. Det handlar om över 120 nya jobb.