Kvalitet före driftsform

För oss socialdemokrater är det självklart att man får vård och omsorg efter det behov man har och inte beroende på hur mycket man kan betala. Vi vill inte ha några gräddfiler i vården och alla ska ha rätt till den bästa omsorgen när man blir äldre.

Vi tänker sätta stopp för privatiseringshysterin utan för den skull minska på valfriheten. Entreprenörsandan inom omsorgen ska stimuleras samtidigt som vi vill ge brukare frihet att själva välja istället för att tvinga fram privatiseringar och entreprenader genom politiska beslut.

De brukare som idag bor på boenden drivna på entreprenad ska själva få välja om boendet ska fortsätta drivas privat eller om verksamheten ska gå tillbaka till kommunen.

Vi vågar ge våra kommuninvånare riktig valfrihet istället för Alliansens påtvingade privatiseringar.