Livslångt lärande

Barn, ungdomar och även vuxna måste ges flera och olika möjligheter och tillfällen att klara sig genom skolan och även kunna studera vidare i livet. Detta är en rättvisefråga och en viktig del i den socialdemokratiska idén om det livslånga lärandet.

Komvux och annan typ av vuxenutbildning måste stärkas och är extra viktig i dagens konjunktur då människor behöver kompetensförstärkning och ibland även helt byta yrkesinriktning.

En rödgrön regering satsar på utbildning i Växjö

  • 87 nya platser till Linnéuniversitetet.
  • 197 platser som kunskapslyft för ungdomar.
  • 136 platser inom arbetsmarknadsutbildning och fler lönebidrag.