Rättvisa skatter ger rättvis välfärd

Vi tycker att alla ska vara med att bidra efter förmåga, och vill ha rättvisare skatter. Vi föreslår en skatt på förmögenhet och högre skatt för de som tjänar mer än 40 000 i månaden.

Sverige beskattar som enda land i världen pensionärer hårdare än de som arbetar. Vi vill redan 2011 halvera den skatteklyfta som den borgerliga alliansen orsakat. Pension är uppskjuten lön och ska beskattas som sådan.