Unga - en kunnig generation

Att alla ska ha ett arbete är grunden för vår politik och förutsättningen för att klyftorna i samhället ska minska. Idag är var fjärde ung människa arbetslös. Det måste inte vara så. Vi kommer aldrig att acceptera att var fjärde står utanför. Varje person som går arbetslös är ett misslyckande och ett fruktansvärt slöseri med ungdomars tid och energi.

Vi tror att det går att investera sig ur kris och arbetslöshet. Vi gör det genom satsningar inom välfärd, miljö och viktiga framtidsbranscher. Vi gör det genom 100 000 nya jobb, praktikplatser och utbildningsplatser. Arbete åt alla är lika viktigt för individen som för samhället. När fler kommer i arbete klarar vi ekonomin och då klarar vi också välfärden.

För den som drabbas av arbetslöshet krävs det insatser från dag ett. Utbildning, praktik och lärlingsplatser ska vara en naturlig brygga till arbetslivet. Många ungdomar nekas anställning på grund av att de inte har någon arbetslivserfarenhet. Därför vill vi att alla ungdomar ska få ta sitt första steg in i arbetslivet genom att erbjuda alla unga sommarjobb.

Sverige ska konkurrera med kunskap, inte med lägre löner. Därför tror vi att utbildning till fler, inte till färre, är det främsta verktyget mot arbetslöshet.

  • Vi vill investera i 100 000 nya jobb, praktik- och utbildningsplatser.
  • Vi vill att alla som inte har fullständiga betyg ska få möjlighet att läsa in gymnasiet för att kunna söka sig vidare till jobb eller högre utbildning.
  • Vi vill ta bort arbetsgivaravgiften för arbetsgivare som anställer en arbetslös ungdom och införa ett första-jobbetavdrag för dem som anställer långtidsarbetslösa ungdomar.
  • Vi vill att alla gymnasieelever ska erbjudas sommarjobb.
Sidan uppdaterades senast: 2010-06-24 08:47