Förtroendevalda i Växjö kommun

Kontaktuppgifter till alla våra förtroendevalda i Växjö kommun hittar du på Växjö kommuns hemsida

 

Kontaktpersoner

 

Kommunstyrelsen/Allmänt

 

Kommunfullmäktige

 

Utbildningsnämnden

 

Omsorgsnämnden

 

Nämnden för arbete och välfärd

  

Tekniska nämnden

 

Kultur- och fritidsnämnden

 

Byggnadsnämnden

 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

 

Växjöbostäder

 

Vidingehem

 

VEAB/Wexnet

 

VKAB/Arenastaden

 

Vöfab