Fullmäktige 28/2 - Vad hände där

Vi hade ett långt och intensivt kommunfullmäktige igår. Många viktiga ärenden, som till exempel motioner från oss och vänsterpartiet ang. minskade besparingar på gymnasieskolan och återinförande av anpassade tjänster. Som väntat fick vi inget gehör för någon av de frågor vi väckte. De borgerliga företrädarna sa nej med en oändlig svada av fina ord, utan att egentligen säga något mer än just så… Det intressanta är nämligen att argumentationen alltför ofta är lika tunn som luften högst upp på Mount Everest. Gärna vänder man sig stället till oss i oppositionen med argument som ”ni är populistiska och har sedelpress i källaren”, ”ni var ju med på det här för fem år sedan…”, ”ni är oansvariga”, ”ni är orealistiska…”. Märk väl att detta handlar om en opposition som vid ett antal tillfällen fått höra att den inte ens finns. Vad som är än mer intressant är att utanför de formella sammanhangen, oftast på bloggar och via sociala medier, uttrycker plötsligt sig borgerliga företrädare fritt ut hjärtat och har en mängd synpunkter på det mesta. Då är inte enigheten inom den heliga alliansen så viktig, inte heller finansiering, realism etc. etc. Igår fick vi höra att Jan Björklund, folkpartistisk utbildningsminister och vice statsminister i frågan som rörde var statsbidragssänkningen kopplad till gy11 skulle hämtas hem endast hade uttalat sig i egenskap av folkpartiledare… Är det så det fungerar i Växjö också? Ibland uttalar man sig som alliansföreträdare och majoritetsföreträdare, och ibland ”bara” för sitt parti. Inte alldeles enkelt för oss i oppositionen att förstå, förmodligen inte för väljarna heller…
Sidan uppdaterades senast: 2012-02-29 14:13