Insändare - kött?

Jag vill börja med att tacka Monika Bivall för en klargörande insändare. Därefter kan jag återigen konstatera att ett oenigt borgerligt styre visat upp sig i Växjö kommun. På kommunfullmäktiges  sammanträde i augusti behandlades en motion från Miljöpartiet om att införa en köttfri dag i veckan på våra skolor. Två talare från majoriteten - från kristdemokraterna och folkpartiet- verkade vara allmänt positiva till intentionerna att äta mer grönt och mindre kött. Dock menade man att en särskild dag utan kött, kunde vara kontraproduktivt och snarare öka motviljan mot vegetariska alternativ. Samma slutsats drog vi socialdemokrater. För att åstadkomma ett bättre hushållande med världens resurser måste vi äta en större andel grönt, och därmed en mindre andel kött, något som vi har tagit fasta på i en motion till Kommunfullmäktige.Nu blir vi anklagade av de borgerliga kommunalråden för att vilja stänga landsbygden... Man tar sig för pannan. Följande frågor uppstår också; 1. Producerar man inte gröna varor på landsbygden? 2. Hur mycket av det som äts i Växjös skolor är närproducerat? 3. Står ni för det egna Miljöprogrammet - har ni läst det över huvud taget? Och slutligen; 4. Vad tycker majoriteten i den här frågan? Egentligen...

 

Charlotta Svanberg (s), kommunalråd

Sidan uppdaterades senast: 2012-10-05 14:15