Insändare SMP 26/11-12

I snart sex år har Växjö kommun styrts av en borgerlig majoritet. De första fyra åren med stöd av Sverigedemokraterna, det ska inte glömmas bort. Under dessa sex år har mycket hänt, och en hel del – det ska erkännas – är positivt. Några positiva exempel är satsningen på Arenastaden, det fortsatta arbetet med Europas grönaste stad med till exempel stora investeringar inom kollektivtrafiken. Oppositionen har i allra högsta grad varit delaktiga i det här arbetet, och det goda politiska klimatet sägs också vara en del av Växjös framgångsfaktorer.

MEN allt är inte bra. Utvecklingen går åt fel håll inom en mängd olika områden. Låt mig lyfta fram tre;

För det första; Inom området för Arbete och välfärd ökar de hushåll som är beroende av ekonomiskt bistånd, likaså ökar antalet ärenden som handlar om våld i nära relationer och antalet institutionsplaceringar på grund av missbruk ökar. Är detta ett tecken på ett välmående Växjö?

För det andra; Arbetslösheten är idag rekordhög i Växjö, och antalet varsel ökar. Majoriteten skyller på rådande konjunktur och lämnar över ansvaret på Länsstyrelsen och Regionförbundet att jobba med frågorna. Vi borde – under rådande omständigheter – kunna satsa ännu mer på vuxenutbildningen. Till exempel låta de arbetslösa som vill läsa till undersköterskor, göra det – oavsett om de redan har en komplett gymnasieutbildning sedan tidigare eller inte. Som det nu är förhindras man att studera till detta bristyrke om man redan har gått ut en gymnasieutbildning. Det skulle majoriteten kunna ändra på!

För det tredje; Bostadsbristen i Växjö är stor. Majoriteten avslår förslag efter förslag från oppositionen och säger sig vara nöjda med att vi ändå bygger mer än andra kommuner. Vad hjälper det de som är bostadslösa i Växjö idag?

Till allt detta kommer en ekonomisk situation som totalt håller på att haverera.

På senaste Kommunfullmäktigesammanträdet fick oppositionen höra att vi inte har några förslag, att vi inte gör något. Det är en i allra högsta orättvis beskyllning. Men våra motioner, skrivelser och interpellationer besvaras slarvigt och nonchalant. Argumenten som hörs är svepande. Till exempel; ”Det är ändå mycket bättre i Växjö än i socialdemokratiskt styrda kommuner”, ”Det var sämre när ni styrde.”, ”Vi ligger bra till på rankinglistan den och den…” och så vidare, och så vidare…

Det senaste vi fick höra inom avdelningen dåliga argument var att ”Växjö kommun inte håller på med opinionsbildande arbete”…Detta sagt av en majoritet som kämpat hårt och länge för att slippa ta emot fler flyktingar.

Jag skulle vilja påstå att det politiska klimatet i Växjö kommun har försämrats väsentligt. Jag lägger det största ansvaret på detta på den politiska majoriteten. Som med bortförklaringar och allmän brist på sakargument, istället hånar och skrattar åt oppositionen på sittande kommunfullmäktigesammanräden.

Den borgerliga majoriteten saknar självkritik. Samtidigt besitter man en överdos av självgodhet- den rankinglistan hamnar ni högst på, det kan jag lova!

 

Charlotta Svanberg (s), kommunalråd

Sidan uppdaterades senast: 2012-11-26 10:38