Insändare om försäkringar

Den 26 juni debatterade i Radio Kronoberg ordföranden för socialdemokraterna i Växjö, Åsa K Björkmarker med Benny Johansson (m), ordföranden för nämnden för Arbete och välfärd frågan om barn som lever i fattigdom. Båda var ense om att frågan är ett problem, men medan Benny Johansson (m) valde att titta tillbaka på hur det har sett ut tidigare och såg det stöd till fritids-och kulturaktiviteter inom ramen för det ekonomiska biståndet som en bra kommunal åtgärd, hade socialdemokraterna fler, konkreta förslag.

Först och främst vill jag börja med att fastslå att alla barn som lever i fattigdom inte har föräldrar som lever på ekonomiskt bistånd, de lever på den ”ekonomiska marginalen” av andra skäl. Med största säkerhet är det allra viktigaste att föräldrarna har jobb att gå till, vilket också debattörerna var överens om. Men det är också viktigt att våra socialförsäkringssystem inte stjälper människor utan hjälper dem när de av någon anledning behöver nyttja dem, också här drabbas barnen hårt i dagens Sverige.

Det här är ju inte frågor vi förfogar över på den kommunala nivån, men det går också att här att ta beslut som utjämnar skillnader istället för att förstärka dem. Det allra viktigaste socialdemokraterna i Växjö har föreslagit är förbud mot avgifter i skolan. Det har vi inte fått gehör för av majoriteten. I landstinget har vi tagit upp frågan om glasögonbidraget till diskussion igen.

En annan stor fråga som också lyftes i radiodebatten är att socialdemokraterna tillsammans med vänsterpartiet har föreslagit att Växjö kommun ska ge alla barn en kollektiv sjukdomsförsäkring, precis som vi idag ger dem en olycksfallsförsäkring. Det här skulle innebära en stor ekonomisk lättnad för föräldrarna, och samtidigt ge alla barn möjlighet till en sjukdomsförsäkring, något som inte är fallet idag. På sista sammanträdet med kommunstyrelsens arbetsutskott före sommaren sade majoriteten nej till en motion från oss angående detta. Man var inte ens intresserad av att undersöka vad det skulle kosta.

När Benny Johansson (m) fick frågan om varför man sa nej av Åsa K Björkmarker var svaret ”det vet jag inte”. Ett rakt svar, och – som jag upplever det – helt uppriktigt. Jag tror nämligen inte att Benny Johansson(m) har fått vara med och diskutera svaret på motionen, utan att det har tagits fram av majoritetens kommunalråd, som – utan pardon – säger nej med hänvisning till att försäkringen inte ryms i budgeten. Detta utan att man ens alltså har bemödat sig om att ta reda på kostnaden.

Hos Benny Johansson (m) finns säkert ett intresse att jobba med de här frågorna, men hos ”hans” kommunalråd är intresset svalt, mycket svalt. Frågan är bara varför.

 

Charlotta Svanberg (s), kommunalråd

Sidan uppdaterades senast: 2012-08-01 09:50