Insändare om framtidens äldreomsorg

Så har sju av åtta fullmäktigepartier varit med i sommarens debatt i Smålandsposten som har handlat  om äldreomsorgen i Växjö kommun nu och i framtiden. Debatten inleddes med en artikel av Bo Frank och Catharina Karlsson, båda moderater, där de tog upp det ökade trycket på äldreomsorgen framöver och menade att det kommunala ansvaret måste snävas in från omvårdande till ren vård. Man ansåg också att anhöriga borde ta ett större ansvar.

Samtliga debattörer därefter har vänt sig mot de båda moderaternas bild av framtidens äldreomsorg i olika artiklar. Dessutom har ett flertal pensionärsorganisationer och Anhörigföreningen också uttryck skarp kritik.

Det här visar på flera saker, men framför allt på två;

För det första att frågan engagerar många och är en oerhört viktig kärnverksamhet inom kommunen. Det håller vi socialdemokrater med om.

För det andra att Moderaterna står isolerade i sin hårdföra, krassa politik. Det tycker vi socialdemokrater är bra!

Nu är det dags att fortsätta diskussionen.

Vi vill gärna ha en fortsatt dialog med andra politiska partier om framtidens äldreomsorg. Det vore bra om vi kunde komma överens om övergripande principer kring hur kommunens ansvar ser ut, hur vi kan erbjuda reell valfrihet för våra äldre, hur framtidens äldreboende ska se ut och hur vi på bästa sätt kan ta till vara, men också ta hand om de anhörigvårdare som idag gör en fantastisk insats. Detta är bara några av de frågor vi måste kunna svara på.

Vi socialdemokrater kommer också att ta initiativ till att träffa våra pensionärsorganisationer, Anhörigföreningen med flera. Vi anser att deras åsikter är viktiga för oss när vi ska utveckla vår politik inom området.

 

Charlotta Svanberg (s), kommunalråd           Tony Lundstedt (s), vice ordförande i Omsorgsnämnden

Sidan uppdaterades senast: 2012-08-29 09:07