Insändare om omsorgens utmaningar

Bo Frank och Catharina Carlsson, båda moderater, har i dagens Smp en intressant artikel om framtidens äldreomsorg. Jag håller med skribenterna om att vi står inför stora utmaningar på det här området, och socialdemokraterna och vänsterpartiet har vid ett flertal tillfällen – senast i samband med budget 2013 – lyft fram en rad förslag på området, som skulle stärka den enskilda individens rättigheter och också möta kraven på flexibilitet och större fokus på individen.

Förslag som vi har lyft är att;

·         man vid 80 års ålder ska ha rätt till 8 timmars insats per månad inom hemtjänsten. Man ska bestämma själv om man vill ha det, och vad dessa timmar ska användas till.

·         man vid 90 års ålder ska ha rätt till särskilt boende om man så önskar.

·         man vid 80 års ålder ska ha rätt till färdtjänst.

Naturligtvis ska man ha rätt till ovanstående insatser tidigare när man har behov av det. Ovanstående förslag är mer ett sätt att sätta den enskilde individens val och trygghet i centrum, då vi vet att vetskapen om att man ”får om man vill” är trygghetsskapande. Dessutom är det – visar erfarenheter från andra kommuner – inte alls kostnadsdrivande. Ett flertal även borgerligt styrda kommuner har med framgång provat den här modellen.

Vi anser också att vi måste börja planera för en annan slags boende, än de som är dominerande idag. Varken undertecknad eller Bo Frank och Catharina Carlsson kommer att efterfråga de 35 kvadratmeter stora lägenheter med trinett som idag erbjuds till stor del. Därför har vi sagt; börja planera för framtidens äldreboende på Stenatomten, och börja nu eftersom processen kan ta tid av olika skäl. Det är viktigt att i det sammanhanget föra en dialog med arkitekter, företrädare för pensionärsorganisationerna med flera för att komma fram till vad ett sådant boende bör innehålla. Många ser framför sig ett boende med närhet till vårdcentral och apotek, men med tanke på att krav på innehåll ständigt ändras och utvecklas kan det lika väl framföras önskemål om vinkällare och gym! Hur som helst är det ett väldigt spännande arbete som bör sättas igång så fort som möjligt!

Slutligen reagerar jag på att skribenterna verkar skylla mycket av de tillkortakommanden som kommer fram kring omsorgen på antingen media eller kravställande anhöriga. Är det inte bättre att fokusera på att skapa en bra omsorg i dialog med de som har behov av omsorgen och deras anhöriga, än att hitta syndabockar och diverse bortförklaringar?! Det sistnämnda kan omöjligt leda till den positiva utveckling vi behöver på området!

 

Charlotta Svanberg (s), kommunalråd

 

Sidan uppdaterades senast: 2012-08-01 09:51