Interpellation angående sortering av matavfall

 Till ordföranden för Tekniska nämnden, Sigvard Jakopson (m)

Interpellation angående sortering av matavfall

I Europas grönaste stad måste det vara självklart att vi är duktiga på att sortera vårt avfall, och det är mycket glädjande att sorteringen av matavfall nu har kommit igång. Jag anser mig inte ha fått entydiga svar på om när alla hushåll i kommunen kan omfattas av detta och har därför följande frågor till dig;

1.       Kommer man behöva längre tid på sig än 2012 för att genomföra det här i hela kommunen?

2.       Hur långt i arbetet har man kommit med våra flerbostadshus?

3.       Förs det resonemang kring frivilligheten? Bland annat med tanke på att vår biogasanläggning är i behov av mer avfall.

Charlotta Svanberg (s), kommunalråd

2012-03-27

Sidan uppdaterades senast: 2012-03-28 10:35