Interpellation om HBV-hem

                                                                                                            2013-03-25

 Interpellation till ordförande för Nämnden för Arbete och välfärd, Benny Johansson (m)

Den senaste tiden har kvalitén på olika s.k. HVB-hem (hem för vård och boende) diskuterats offentligt. Allt ifrån kvalitén på vården till hur lönsam verksamheten uppenbarligen är för de som bedriver den, har kommit upp. Att skicka iväg personer på behandling, ibland mot deras egen vilja, måste göras med största varsamhet och med individens bästa för ögonen. Kommunen måste också vara säker på att den vård individen får är den allra bästa.

Med anledning av ovanstående har jag följande frågor;

  1. Hur många personer från Växjö kommun omfattas idag av en insats i ett så kallat HVB-hem?
  2. Vilka åldrar har dessa personer?
  3. Vilka kostnader per vårddygn pratar vi om?
  4. Hur ser trenden ut när det gäller antalet ”placeringar”?
  5. Hur många HVB-hem har Växjö kommun avtal med?
  6. Hur kvalitétssäkrar vi de tjänster vi köper in?
  7. Hur arbetar vi med alternativa hemmaplanslösningar?

 

Charlotta Svanberg (s)

Sidan uppdaterades senast: 2013-04-18 14:18