Interpellation om ev. försäljning av namn- och adressuppgifter av statsbyggnadskontoret

                                                                                               2013-08-13

Till Växjö Kommunfullmäktige

Interpellation till Nils Fransson (fp), ordförande i Byggnadsnämnden

I somras kom det fram att statliga myndigheter säljer namn- och adressuppgifter till företag, som sedan kan använda dessa till att skicka ut direktreklam. Nu har jag hört ryktas att samma sak gäller vårt eget Statsbyggnadskontor. Den som söker bygglov kan därför få riktad reklam hem till sig, från till exempel byggvaruhus.

Mina frågor till dig är följande;

  1. Stämmer ovanstående uppgifter?
  2. Hur mycket pengar tjänar i så fall Statsbyggnadskontoret årligen på denna verksamhet?
  3. Ser du några problem med verksamheten?

 

Charlotta Svanberg (s), kommunalråd

 

Sidan uppdaterades senast: 2013-08-14 15:34