Interpellation om slutförd gymnasieutbildning

2013-03-25

Interpellation till ordförande för Nämnden för Arbete och Välfärd, Benny Johansson (m)

En av de mest avgörande faktorerna om en ung människa ska få ett jobb är att personen i fråga har en slutförd gymnasieutbildning.  Personalen inom förvaltningen för Arbete och Välfärd träffar säkert dagligen på ungdomar som söker ekonomiskt bistånd på grund av arbetslöshet, och som inte har fullgjort sina gymnasiestudier. Socialdemokraterna har på riksnivå förslagit så kallade ”utbildningskontrakt”, där personen som uppbär ekonomiskt bistånd samtidigt förbinder sig att slutföra sin utbildning, naturligtvis med hjälp och stöd och individuell anpassning.

Jag vill med anledning av ovanstående veta följande;

  1. Hur många personer i åldrarna 19-25 uppbär idag ekonomiskt bistånd i Växjö kommun?
  2. Hur många av dessa har inte gått ut gymnasieskolan?
  3. Hur arbetar ni för att erbjuda dessa personer utbildning?
  4. Hur många befinner sig i utbildning med er hjälp just nu?

Charlotta Svanberg (s)

Sidan uppdaterades senast: 2013-04-18 14:21