Interpellation om värderingar vid försäljning

                                                                                                            2013-08-13

 Till Kommunstyrelsen

Skrivelse

 

Två oberoende värderingar vid försäljning

Växjö kommun säljer fastigheter med jämna mellanrum. Ur medborgarnas synpunkt är det viktigt att priset blir så rätt som möjligt. Därför bör kommunen anlita två av varandra oberoende värderare innan pris fastställs. Vi har framfört detta vid några tillfällen och i princip verkar det som om majoriteten håller med oss.

Vi föreslår därför

Att grundprincipen vid försäljningar av fastigheter ska vara att det görs två oberoende värderingar.

 

Charlotta Svanberg (s)     Gunnar Storbjörk (s)

Sidan uppdaterades senast: 2013-08-14 14:29