Medborgarinflytande

Kan man som medborgare påverka politiken? Den frågan fick jag av Radio Kronoberg häromdagen. Mitt svar var; " mer än vad många tror!". Som regel blir man som förtroendevald glad när man blir kontaktad av någon med synpunkter på aktuella ärenden eller annat som rör verksamheten. Att bli kontaktad - och kanske till och med kritiserad- är ju ett tecken på att någon har förtroende för en, eller åtminstone "hopp om en"...

 

Det är inte alltid enkelt, men ju tidigare man kommer med synpunkter under ett ärendes gång desto bättre. När ett ärende är uppe i Kommunfullmäktige är det inte lätt för någon - inte ens för de mest garvade politiker - att påverka ett ärende. Men i början av processen finns det gott om utrymme att påverka.

Det är också lättare att påverka om man har ett konkret förslag istället för att bara var emot något.

 

Jag har också förståelse för att det kan vara väldigt svårt att veta vem man ska vända sig till i kommunen när man vill uttrycka en åsikt och/ eller påverka.

Då kan man alltid vända sig en politiker. En av våra uppgifter är att lotsa personer rätt, och vi har en skyldighet att svara på frågor.

En undersökning har visat att människor som tar kontakt med Växjö kommun är mycket nöjda med bemötandet, problemet är allt allt för få över huvud taget tar sig fram. Något att ta tag i!

 

Jag upplever också att många människor har obefintlig kunskap om hur en kommun är uppbyggd och tex vem som har ansvar för vad; politiker eller tjänstemän. Jag funderar ibland på hur samhällskunskapen i skolan fungerar, eller inte...Även där tror jag att förtroendevalda skulle kunna göra en insats!

 

Ibland säger människor att vi politiker aldrig lyssnar.

Det är fel. Vi lyssnar, svarar och diskusar, MEN vi kan inte göra exakt som alla tycker. Vi har en skyldighet att se till hela kommunens bästa och måste sammanväga olika faktorer.

 

Slutsatsen till medborgarna är alltså; skriv, ring, maila, chatta, twittra mm. mm. Vi lyssnar,lotsar och lär oss av varandra. Demokrati i praktiken!

 

Charlotta Svanberg

Sidan uppdaterades senast: 2012-05-09 10:45