Motion angående sociala krav vid upphandling

Till Växjö kommunfullmäktige

Motion angående sociala krav vid upphandling

Växjö kommun handlar årligen upp tjänster samt entreprenader för omkring 800 miljoner kronor till 1 miljard. På det sättet är Växjö kommun en mycket viktig aktör på marknaden.

I upphandlingarna skulle Växjö kommun kunna ta ett betydligt större socialt ansvar, och därmed också möta det engagemang många företag har på området. Vi menar att det är fullt möjligt och rimligt att ställa krav på en anbudsgivare att till exempel anställa en viss andel arbetslösa, ett visst antal som uppbär ekonomiskt bistånd eller ha ett antal praktikplatser i projekten.

Detta har prövats med stor framgång i Göteborg och Örebro och det har då främst handlat om när man rustat upp bostadsområden.

Modellen är således prövad och det finns massor av exempel att lära av.

Tittar man utanför landets gränser är sociala krav mycket vanliga i USA.

Medborgare, kommun och företag har allt att vinna på att pröva en modell enligt ovanstående.

 

Vi föreslår därför

Att Växjö kommun – både dess nämnder och styrelser – börjar tillämpa sociala krav vid upphandlingar.

Att Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram en modell för detta.

 

Charlotta Svanberg (s)   Carin Högstedt (v)  Cheryl Jones Fur (mp)

Sidan uppdaterades senast: 2013-08-14 15:32