Motion om minskad köttkonsumtion

                                                                                                        2012-08-28

 

Motion angående minskad köttkonsumtion

 

Miljöpartiet har i en motion till Växjö kommunfullmäktige föreslagit att våra skolor en dag i veckan endast ska servera vegetarisk mat. Vi instämmer i motionens intentioner, men tror inte på själva ”modellen”.

Att minska köttkonsumtionen är att skapa en mer hållbar värld, ekonomiskt så väl som ur miljösynpunkt. Om vi alla åt mindre kött skulle världens resurser räcka till fler.

Med anledning av ovanstående föreslår vi därför att;

Växjö kommun tar fram en plan för minskad köttkonsumtion inom den egna organisationen.

 

 

Charlotta Svanberg (s)                                  Malin Lauber (s)

Sidan uppdaterades senast: 2012-08-29 09:12