Ohållbart – Bo Frank!

Det verkar som om Bo Frank och hans borgerliga majoritetskollegor helt och hållet har tappat greppet om ekonomin i Växjö kommun. På kommunstyrelsens arbetsutskott den 29 januari föreslår man nämligen att Kommunstyrelsen ska besluta att lägga ytterligare 13 miljoner kronor på plattformsutrustning på Växjö stationsområde.

Detta trots att Kommunfullmäktige uttryckligen har beslutat att man förutsätter att Trafikverket står för bangårdsutrustningen i projektet. Formuleringen kom till på förslag av majoriteten, som ett svar på att vi socialdemokrater ville omförhandla avtalet helt och hållet.

För mig är det ett tydligt tecken på allvarligt slarv från Kommunstyrelsens ordförande sida när det gäller ekonomin. Det visar dessutom på en bristande respekt för beslut som är fattade av Kommunfullmäktige. Som om det inte vore illa nog, tycker man dessutom att det räcker att det nya beslutet tas av Kommunstyrelsen.

Det är positivt med de infrastruktursatsningar som görs i Växjö, det är det ingen tvekan om. Men därmed inte sagt att det får kosta precis vad det vill. Det finns ingen annan verksamhet som hanteras på motsvarande sätt inom kommunen.

13 miljoner kronor i ökade investeringskostnader ger driftkostnadsökningar på ca 1,3 miljoner. Den summan kan sättas i relation till de 1,5 miljoner kronor den borgerliga majoriteten vill spara på att lägga ner E-huset i Ingelstad.

Vi efterlyser ett bättre grepp om ekonomin i sin helhet.

Det här är helt ohållbart Bo Frank!

Växjö kommun kan mycket bättre än så här!

 

Charlotta Svanberg (s), kommunalråd

Sidan uppdaterades senast: 2013-02-04 10:28