Skrivelse till Kommunstyrelsen från mig och Maria Carlsson

2012-02-13 Till Kommunstyrelsen Skrivelse ang ”Ett IT” Det är nu några år sedan ”Ett IT” sjösattes i Växjö kommun. Många av de åtgärder som har genomförts har varit bra och nödvändiga, men samtidigt förekommer det många synpunkter framför allt från våra skolor som kan sammanfattas med orden ”sämre och dyrare”. Vi vill att hela beslutet – från beslut och genomförande till resultat - utvärderas. Vi vill också se en särskild belysning av hur organisationen fungerar gentemot våra skolor, och vad man kan göra för att åtgärda de problem som utredningen eventuellt visar. Charlotta Svanberg (s) Maria Carlsson (s)
Sidan uppdaterades senast: 2012-02-13 12:47