Skrivelse till Tekniska nämnden - trafiksignaler

Skrivelse till Tekniska nämnden För snart ett år sedan deltog jag i en så kallad tillgänglighetsvandring i Växjö centrum. Jag utrustades med en rullstol och skulle ta mig fram sittandes i den genom staden. Det var en lärorik upplevelse. Många av de hinder som fanns var relativt stora och kommer att kräva omfattande investeringar för att åtgärda, men många var också små och (borde vara) enkelt åtgärdade. Ett exempel på sistnämnda var trafiksignalsystemet vid polishuset i Växjö. Det finns absolut ingen möjlighet för en person med rullator, en rullstolsburen person eller kanske helt enkelt en person som inte tar sig fram så fort att hinna över vid grön gubbe. Detta upplevs som stressande, är helt onödigt och borde vara lätt att åtgärda. Enligt min mening är det obegripligt att detta inte har gjorts på ett år, och hade trott att jag som kommunalråd skulle slippa att hantera frågor på den här detaljnivån. Jag förslår med anledning av ovanstående att Tekniska nämnden ger förvaltningen i uppdrag att förlänga tidsintervallerna på trafiksignalerna i aktuell korsning. Charlotta Svanberg (s), kommunalråd
Sidan uppdaterades senast: 2012-03-08 08:34