Vår politik

Åsa Karlsson Björkmarker

Det viktigaste Växjö står inför är att klara jobben. Genom att fler växjöbor kommer i jobb så lägger vi grunden till att skapa det Växjö vi vill ha. Vårt mål är att alla som kan ska ha ett arbete. Det skapar frihet för både Växjö och för den enskilde.

Växjös barn och unga har rätt att lära sig i skolan och för att de ska kunna göra det krävs färre barn i de yngsta klasserna. Lärarna behöver få ro att fokusera på att undervisa och läxhjälp måste finnas på varje skola. Vi behöver anställa fler specialpedagoger och fokusera på tidiga insatser.

Våra viktigaste punkter för ett bättre Växjö:

  • Växjö ska ha Sveriges bästa skola
  • Ingen ung ska vara arbetslös
  • Bygg fler bostäder
  • Ingen vinstjakt i vård och omsorg