Framtidskontrakt för Växjö 2014-2018

1. INGEN UNG SKA VARA ARBETSLÖS

Det viktigaste Växjö står inför är att klara jobben. Genom att fler växjöbor kommer i jobb så lägger vi grunden till att skapa det Växjö vi vill ha. Vårt mål är att alla som kan ska ha ett arbete. Det skapar frihet för både Växjö och för den enskilde.

Grunden till arbete skapas i våra företag, därför måste vi ständigt ha kontakter och fler samtal med våra växjöföretag om vad de behöver för att kunna utvecklas och anställa fler. Vi måste bli bättre på att matcha arbetssökanden med rätt arbetsgivare. I Växjö ska vi ställa sociala krav vid upphandlingar, det kan ge fler växjöbor en väg in på arbetsmarknaden.

Vi vet att nyckeln till arbete ser olika ut för olika växjöbor men gymnasiekompetens är för de flesta en nödvändighet för att bryta sig in på arbetsmarknaden. Därför kommer vi att införa lokala utbildningskontrakt. Vi kommer också att fortsätta satsa på nystartsjobb. 

För att utveckla näringslivet måste vi ta tillvara den entreprenörsanda och innovationskraft som regionen är känd för. Vi vill ha en ökad samverkan mellan universitet, näringsliv, fackföreningsrörelse och offentlig sektor. 

För att möta globala utmaningar och vara en konkurrenskraftig region föreslår vi fler utbildningsplatser på Linnéuniversitetet och yrkeshögskolor. Utbildningsnivån i kommunen ska höjas genom ett nytt kunskapslyft, det innebär att alla ska ha möjlighet till ett livslångt lärande. 

Ingen ung ska vara arbetslös i Växjö. Vi vill ha ett lokalt utbildningskontrakt där alla under 25 garanteras gymnasieutbildning. Inom 30 dagar ska du som ung arbetslös ha utbildning, praktik eller jobb. Vi tänker utöka med yrkestintroduktionsjobb i den privata sektorn samtidigt som vi behöver fler som arbetar inom omsorgen. Därför investerar vi i traineetjänster för unga där utbildning och arbete kombineras. Det blir 220 tjänster i Växjö kommun. 

2. VÄXJÖ SKA HA SVERIGES BÄSTA SKOLA

Våra pedagoger gör ett fantastiskt jobb, varje dag, för att Växjös elever ska få en så bra skolgång som möjligt. Trots det lär sig Växjös elever inte tillräckligt. Växjös skolor ska bli de bästa i Sverige, därför att vi vet att det är i skolan vi lägger grunden för framtiden.

Växjös barn och unga har rätt att lära sig i skolan och fär att de ska kunna göra det krävs färre barn i de yngsta klasserna. Lärarna behöver få ro att fokusera på att undervisa och läxhjälp måste finnas på varje skola. Vi behöver anställa fler specialpedagoger och fokusera på tidiga insatser.

I förskolan behöver barngrupperna bli mindre och för att växjöborna ska kunna arbeta behöver vi också öppna nattöppen barnomsorg.

3. BYGG 3200 FLER BOSTÄDER I VÄXJÖ

Många vill bo och leva i Växjö, det tycke vi är bra. Men att få bostad i Växjö idag känns för många som en omöjlighet. Det vill vi ändra på. Vi behöver bygga fler hyresrätter likväl som vi behöver bygga fler villor och bostadsrätter. Växjö växer och vi måste växa ikapp.

4. INGEN VINSTJAKT I VÅRD OCH OMSORG

I Växjö ska alla medborgare ha rätt till bästa möjliga sjukvård och omsorg. Vi ska betala tillsammans via skattsedeln och ställa krav på högsta kvalitet. Därför säger vi nej till privatiseringar på våra sjukhus och gräddfiler i vården. Den som vill bedriva äldreomsorg eller hälso- och sjukvård i Växjö ska göra det med kvalitetet, och utan vinstjakt för ögonen. 

Oavsett i vilket skede i livet du är ska du som växjöbo känna trygghet och delaktighet. Det är du som växjöbo som vet hur du vill leva ditt liv. Är du i behov av hjälp så är det du som i mesta möjliga mån ska bestämma vad som ska göras och när det ska göras. Det är valfrihet - på riktigt.

Därför vill vi se över möjligheterna till förenklad biståndsbedömning. Den som är över 90 år ska ha rätt till särskilt boende och den som är över 80 år ska ha rätt till åtta hemtjänsttimmar. Självklart ska alla som vill bo tillsammans få göra det.
Dagens vårdgaranti är otillräcklig. Vi vill att sjukvården ska införa patientkontraktet som omfattar alla delar i hälso- och sjukvården: besök, undersökningar, röntgen, remisser. Cancerpatienter ska få behandling inom fyra veckor.

Vi vill minska skillnaderna i hälsa och vård. Skillnader i livslängd och sjuklighet mellan olika samhällsklasser är en av de viktigaste utmaningarna för sjukvården att lösa. En viktig del i detta arbete är att slå vakt om den fria barnsjukvården. Vi vill gå vidare och förlänga glasögonbidraget upp till och med 19 år.

Hälso- och sjukvården kommer att behöva fler medarbetare. En god arbetsmiljö är en förutsättning för att vården ska vara en attraktiv arbetsplats. Vi vill höja grundbemanningen på vårdcentraler, inom psykiatrin och på våra sjukhus. Det är en förutsättning för att höja patientsäkerheten. 

Här (PDF) hittar du vårt framtidskontrakt som innehåller våra prioriterade frågor för mandatperioden. 

Sidan uppdaterades senast: 2014-08-27 11:09
Taggar: