Föreningar och nätverk

Socialdemokraterna i Växjö består av ett flertal självständiga grupper som alla arrangerar aktiviteter på olika geografiska platser och inom olika intresseområden. Vissa är organiserade som formella föreningar med styrelser valda av medlemmarna, andra som informella nätverk med kontaktpersoner. Som medlem i Socialdemokraterna är huvudregeln att alla olika föreningars aktiviteter är öppna för dig, men för att vara säker på att få inbjudningar och information från den S-förening du är intresserad av bör du registrera dig som medlem där. I ditt partimedlemskap ingår medlemskap i en S-förening, men du kan välja att vara medlem i hur många S-föreningar du vill. Varje förening utöver den första du blir medlem i kostar 60 kronor extra per år i medlemsavgift. Kontakta oss om du vill välja vilken eller vilka S-föreningar du vill vara medlem i.
  

S-föreningar

 
Norra S-föreningen - en stor förening med många medlemmar som bland annat anordnar studiebesök, går på hockey eller fotboll och deltar i författarsamtal. Kontaktperson: Michael Sjöö.
Centrums S-förening - en  förening med blandade åldrar som anordnar träffar och studiecirklar. Kontaktperson: Tomas Thornell.
Växjö S-förening - en förening där många medlemmar är mellan 30 och 40 år, ägnar sig åt politisk påverkan likväl som sociala aktiviteter och musikquiz. Kontaktperson: Olof Björkmarker. Har en Facebook-grupp.
Araby S-förening - för dig som bor eller har bott på Arabyområdet eller har intresse i områdets utveckling. Kontaktperson: Lovisa Alm. Har en Facebook-sida.
Kulturföreningen Hansan - en förening med fokus på kulturella aktiviteter. Kontaktperson: Ola Löfqvist.
Tvären - en tvärfacklig förening med fokus på facklig-politiska aktiviteter. Kontaktperson: Marko Kosonen. Har en Facebook-grupp.
S-Kvinnor i Växjö - S-kvinnor är det socialdemokratiska kvinnoförbundet och en av våra sidoorganisationer. Bedriver opinionsbildning för kvinnors rättigheter, jämställdhet och feminism. Kontaktperson: Anette Nerlie Anderberg. Har en Facebook-sida.
SSU Växjö - SSU står för Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsförbund och organiserar unga medlemmar i åldern 13-30 år som brinner för jämlikhet, antirasism och feminism. Kontaktperson: Stefan Marusic. Har en Facebook-sida.
Demos - S-studenter i Växjö - Socialdemokratiska studentförbundet är till för dig som studerar på Linnéuniversitetet i Växjö. Kontaktperson: Johan Eckerström. Har en Facebook-sida och en Facebook-grupp.
Generella S-föreningen - för de som inte vill välja en aktiv S-förening finns också en rent administrativ förening utan någon verksamhet eller styrelse som passar bra om du bara vill vara stödmedlem till partiet och inte få inbjudningar till föreningsaktiviteter.  
 

Nätverk

 
S-pedagoger - nätverk för personer som jobbar inom eller är intresserade av skolan. Kontaktperson: Malin Lauber. Har en Facebook-sida.
S-pensionärer - ses regelbundet för att fika tillsammans och diskutera politik med inbjudna gäster. Kontaktperson: Per-Anders Andersson. Annonserar alla sina träffar i Smålandspostens föreningsannonser på lördagar.