Demos - S-studenter i Växjö

Vi är en socialdemokratisk studentklubb vid Linnéuniversitetet i Växjö. Föreningen är en del av Socialdemokratiska studentförbundet och SSU. Bland medlemmarna finns både studenter och doktorander.

Demos anordnar politiska kampanjer, politiska föredrag och diskussionskvällar, men även rent sociala aktiviteter.

För kontakt:

Alicia Dickner

Telefon: 072-206 21 77

Mail: aecdickner@gmail.com

eller

sstudentervaxjo@hotmail.com