Vårt yrkande i omsorgsnämnden

Socialdemokraterna i Omsorgsnämnden yrkar på att

Hemtjänsten skall till 30 % arbeta i egen regi d.v.s. kommunal hemtjänst.
Resterande delar kan tillfälligtvis drivas i entreprenadform.                                                                           
För att uppnå bättre kvalitet måste ersättningsnivån höjas med ca 10%.       
Sjuksköterskeinsatser skall bibehållas i sin nuvarande funktion och status.                                                                      

Detta för att uppnå bättre kvalitet, större valfrihet, lägre totalkostnad och bättre insyn och jämförelse mellan olika driftsformer.

Denna lösning skall utvärderas under en kommande period på ungefär 3 år.   Denna utvärdering kan ge svar på om detta har uppmuntrat fler företag att deltaga i vår verksamhet, om inte detta sker skall kommunal hemtjänst tilldelas större %andel.

Socialdemokraterna i Omsorgsnämnden

Vellinge 20140128

Sidan uppdaterades senast: 2014-01-30 15:21