VELLINGES SKOLVERKSAMHET

VELLINGES SKOLVERKSAMHET
Skolan som bygger upp våra barns kunskaper och kompetens i Vellinge visar på stora problem.Kommunstyrelsen kommer att ta årsredovisning för 2009 tisdagen den 23 mars. I detta bokslut visas kommunens resultatmätningar i styrkort. I styrkortet för M-nämnden visas en rankinglista från alla Sveriges 290 kommuner och hur kommunen har uppnått sina mål för skolan.   I styrkort nr 5 visas denna ranking gällande skolan och där visar kommunen                               

”MÅLET ÄR EJ UPPNÅTT”.
Bland dessa rankingar visas bl.a.          
1.Resurser till undervisning - kommunens placering är 259 av 290
2.Lärartätheten  - kommunens placering är 266 av 290 
3.Friska lärare - kommunens placering är  253 av 290 
4.Andel elever godkända i alla ämnen i förhållande till Salsa - kommunens placering 162 av 290 
Ovanstående jämförelser är ett tecken på den nuvarande kommunledningens uppfattning om kvalitet , vår förhoppning är att kommunmedborgarna inte bara ser på låg skatt utan också värderar sina barns utveckling. Jag tror att de flesta har följt lärarförbundets anmodningar om mer resurser till skolan. Vi kan också se att kommunens medel till barn som behöver särskilt stöd är i underkant.                                                                                                                                                               Vi socialdemokrater har under många år värderat skolan högre genom att tillföra större resurser och menar att med det goda resultat som visas skulle kommunledningen kunna satsa betydligt mer på skolbarnen.
Arrie 20100322
Willy Olsson
Ordförande i Soc.dem.A-kommun

Sidan uppdaterades senast: 2010-03-27 13:04