Vägföreningar

Här är länkarna till kommunens utredning om vägföreningarna

Länk till utredningen om vägföreningar

Bilagor 1-5-kartor

Bilaga 6 översyn väghållaransvar

Rekommenderat

Dokumentation

Sammanfattning vägföreningar
Vi har under många år i vårt budgetförslag och i tekniska nämnden yrkat på att kommunen gör en utredning om vad det kostar att avveckla vägföreningarna. Men aldrig fått gehör för detta.
Läs mer

Möte med vägföreningar 2010.02.08
Läs minnesanteckningarna här