Socialdemokraterna motsätter sig förbud mot tiggeri

Från olika håll, inte minst i Vellinge kommun, kommer nu krav på att förbjuda tiggeri på gator och torg och låta kommunerna själva bestämma hur förbuden ska utformas. Vi Socialdemokrater i Vellinge kan inte acceptera en sådan utveckling och det av flera skäl:
1. Allmosor till den fattige löser inte orsakerna till fattigdom, ett förbud upphäver inte fattigdom och att den har fått ett tydligare ansikte. Det är en konsekvens av de regler som gäller för vårt EU medlemskap, den fria rörligheten av varor, tjänster och människor mellan EU länderna. Redan Göran Persson varnade för social turism och vår nästan halvsekelgammal Socialtjänstlag är inte uppdaterad för att hantera dagens starka folkrörelser inom EU. Regeringen har tillsatt en utredning i frågan och vi avvaktar resultatet av den. Även på högsta politiska nivå inom EU förekommer diskussioner om EU-migrationens problem. Tills den är löst på denna nivå får var och en efter eget samvete hantera mötet med den fattige - det finns goda och relevanta ideologiska skäl både till att ge och inte ge pengar till en fattig. 
2. Om vi förbjuder tiggeri, hur ska detta fungera i praktiken? Hur ser en tiggare ut? Är en duktig gatumusikant en tiggare? Dessa inslag i gatubilden upplever vi som berikande och som en rättighet för den enskilde att utöva. Krävs det att hen är en dålig eller rentav passiv gatukonstnär för att kvalificera sig som tiggare? Vem gör den bedömningen i så fall? Ska polisen beivra överträdelser? Vilka arbetsuppgifter ska då sättas åt sidan? Vi tror risken är stor att det utvecklas pöbel-välden med en självpåtagen uppgift att beivra lagbrott mot tiggeri.
3. Vi kan inte ha 290 olika kommunala utformningar av reglering av tiggeri. En kommun med starkare invandringskritiska partier kommer då att exportera problemen med tiggeri till närliggande kommuner. Lösningen måste istället sökas i en nationell strategi för både hur vi hanterar situationen i Sverige och inom EU-samverkan, precis som för asylmottagningen. Regeringen har aktiverat sådana kontakter och planerar nationella strategier som vi avvaktar resultatet av.

Vellinge Socialdemokrater

Sidan uppdaterades senast: 2015-08-27 14:37