Arbetarekommunen

Vellinge arbetarekommuns styrelse

Vellinge Arbetarekommuns styrelse

Ordförande:  Björn Axtelius
Vice ordförande: Lars Klang
Kassör:  Mats Tindberg
Sekreterare:  Birgitta Tengqvist
Studieorganisatör:  Michael Geduscheff
Facklig ledare:  Lars-Åke Andersson

Övriga ordinarie ledamöter:
Jörgen Nord
Dick Stenberg
Bo-Göran Olsson

Ersättare:
Caroline Johansson
Petra Revemark
Orvar Turegård
Jörgen Glantz
Krister Wicander

Verkställande utskottet:
Björn Axtelius
Mats Tindberg
Birgitta TengqvistAdjungeringar till styrelsen:
Christina Skörvald


Organisationen i övrigt

Revisorer:
Jan Holmgren
Gerd Kristiansson
Per-Erik Lundquist

Ersättare:
Lennart Larsson
Hans Olsson

Internationell kontaktman:
Jörgen Nord

Fackligt utskott:
Lars-Åke Andersson (sam)
Dick Stenberg
Krister Wicander
Lars Klang


Pensionärsutskottet:
Lars-Åke Andersson(sam)
Kjell Kumlien
Bo-Göran Olsson
Jan Holmgren
Birgitta Tengqvist

 
Valberedningen:
Mats Tindberg (sam)
Dick Stenberg
Kurth Stenberg
Bo-Göran Olsson
Birgitta Tengqvist
Facklig ledare

Sidan uppdaterades senast: 2014-10-10 11:08