Våra gruppledare i nämnder och styrelser

Kommunfullmäktige
Björn Axtelius
Tnf: 0709-57 37 22
e-post: bjornaxtelius@gmail.com

Utbildningsnämnden
Dick Stenberg
Tnf: 0705-43 21 40
e-post: dick_stenberg@hotmail.com

Omsorgsnämnden
Birgitta Tengqvist
Tnf: 0733-76 63 92
e-post: birgittatengqvist@hotmail.com

Ordinarie ledamot i Kommunstyrelen samt ledamot i arbetsutskottet
Björn Axtelius
Tnf: 0709-57 37 22
e-post: bjornaxtelius@gmail.com

Ersättare i kommunstyrelsen
Lars Klang
Tnf: 0733-89 17 97
e-post: lars.klang@transport.se

Miljö- och Byggnadsnämnden
Jörgen Nord
Tnf: 0705-83 28 98
e-post: hjnord@telia.com

Nämnden för gemensam medborgarservice
Lars-Åke Andersson
Tnf: 0705-88 42 93 
e-post: lars.ake3@telia.com

Revisionen
Bo-Göran Olsson
Tnf: 0708-18 47 89 
e-post: goran.mondeo@telia.com

Valnämnden
Per-Erik Lundquist
Tnf: 0707-76 216 11
e-post: perivellinge@telia.com

Sidan uppdaterades senast: 2014-10-10 11:32