Arbetarekommunen

Vellinge Arbetarekommuns styrelse

Ordförande:  Björn Axtelius
Vice ordförande: Thomas Lundgren
Kassör:  Dick Stenberg
Sekreterare:  Birgitta Tengqvist
Studieorganisatör:  Krister Wicander
Facklig ledare:  Lars-Åke Andersson

Övriga ordinarie ledamöter:
Mats Tindberg
Lars Klang
Bo-Göran Olsson

Ersättare:
Katarina Ribbing
Benny Wiklund
Willy Olsson
Petra Revemark
Jörgen Nord

Verkställande utskottet:
Björn Axtelius
Dick Stenberg
Birgitta Tengqvist
Thomas Lundgren


Adjungeringar till styrelsen:
Christina Skörvald
Kjell Kumlien


Organisationen i övrigt

Revisorer:
Jan Holmgren
Gerd Kristiansson
Per-Erik Lundquist

Ersättare:
Lennart Larsson
Hans Olsson

Internationell kontaktman:

Fackligt utskott:
Lars-Åke Andersson (sam)
Dick Stenberg
Krister Wicander
Lars Klang


Pensionärsutskottet:
Lars-Åke Andersson(sam)
Kjell Kumlien
Bo-Göran Olsson
Jan Holmgren
Birgitta Tengqvist

 
Valberedningen:
Mats Tindberg (sam)
Dick Stenberg
Kurth Stenberg
Bo-Göran Olsson
Birgitta Tengqvist
Facklig ledare