Våra gruppledare i nämnder och styrelser

 

Kommunfullmäktige
Christina Skörvald
Tnf: 070-421 14 65 
e-post: christina.skorvald@hotmail.com

Utbildningsnämnden
Mats Tindberg
Tnf: 0705-53 92 20 
e-post: matstindberg@hotmail.com

Omsorgsnämnden
Willy Olsson
Tnf: 0736-26 53 62 
e-post: olsson.willy@telia.com

Ordinarie ledamot i Kommunstyrelen samt ledamot i arbetsutskottet
Christina Skörvald
Tnf: 070-421 14 65 
e-post: christina.skorvald@hotmail.com

Ersättare i kommunstyrelsen
Blörn Axtelius
Tnf: 070-95 73 722

Miljö- och Byggnadsnämnden
Kjell Kumlien
Tnf: 0768-12 76 67 
e-post: kumlien3@telia.com

Nämnden för gemensam medborgarservice
Lars-Åke Andersson
Tnf: 0705-88 42 93 
e-post: lars.ake3@telia.com

Revisionen
Bo-Göran Olsson
Tnf: 0708-18 47 89 
e-post: goran.mondeo@telia.com

Valnämnden
Dick Stenberg
Tnf: 0705-42 21 40 
e-post: dick.stenberg@telia.com