Vår ledamot i Regionfullmäktige

Sydvästra Skånes valkrets:

Petra Revemark

e-post: petra.revemark@gmail.com

Tfn: 0731-53 67 27