Bostäder

 

Vi ska skapa förutsättningar för olika boendeformer i hela kommunen   .                

Arne Ahlgren

V.ordf. Witalabostäder

 

Sidan uppdaterades senast: 2010-05-10 11:45