Snålt i början blir dyrt i slutet

 

  • Ytterligare insatser behövs för att tidigt hjälpa barn och ungdomar som behöver vuxnas stöd.

Hans Toll

2:e V.ordf. socialnämnden

Sidan uppdaterades senast: 2010-05-10 11:37