Begäran om granskning genom kommunrevisionen

Begäran om granskning av revisionen.

Socialdemokraterna och Vänsterpartiet i Vilhelmina begärde i februari i år en granskning av några händelser i kommunen. Händelser där den nya majoriteten agerat på ett sånt sätt som S+V inte tyckte stämde överens med delegationer och reglementen i kommunen.

För att både oppositionen och majoriteten skulle få vägledning i frågan skickades en begäran till kommunrevisionen om de kunde tala om om man fick göra så eller inte.

En rapport har gjorts av revisionen och den lämnades in till kommunen i mitten av augusti.

Vi från S+V anser att revisionen inte har svarat på frågan. Om revisionen tycker att vår begäran inte ligger inom deras arbetsuppgifter hade vi gärna sett att de talat om detta för oss.

Den som vill läsa granskningsbegäran kan klicka här: Begärd granskning

Den som vill läsa revisorernas svar klickar här: Kommunrevisionens svar

Sidan uppdaterades senast: 2007-09-19 13:35