Borgerliga majoriteten handlingsförlamad

Vilhelminas överförmyndare i blåsväder

 

Det har uppstått en debatt i Vilhelmina om överförmyndarens agerande i ett enskilt ärende.

 
Läs Åke Nilssons insändare. (Tingsrättens dom samt Länsstyrelsens beslut i ärendet kommer att finnas här så snart vi får ordning på länkningen.)

 

Åkes insändare

Tingsrättsdom 2008-03-12

Länsstyrelsens beslut 2008-04-01

2008-04-11 10:21

Vilhelminas banner

Vi tog över!