Granskning genom kommunrevisionen

 

Socialdemokraterna i Vilhelmina har tillsammans med Vänsterpartiet begärt granskning genom kommunrevisionen.

Här kan du läsa Begäran om granskning

Här kan du läsa Kommunrevisionens svar

2007-09-20 08:56

Vilhelminas banner

Vi tog över!