Interpellation förskolan 23 juni

Följande interpellation har Åke Nilsson (s) lämnat till kommunfullmäktige i Vilhelmina. Anledningen till interpellationen är ett beslut taget angående förskolan Skansen i Skansholm.

2008-06-23 13:56

Vilhelminas banner

Vi tog över!