Vilhelmina kommuns budget 2008

 

Här kan du läsa Socialdemokraternas och Vänsterpartiets gemensamma presentation av Budget 2008.

Här kan du läsa en Jämförelse mellan Socialdemokraterna + Vänsterpartiet och Alliansen i budgetförslagen för 2008.

2007-09-20 09:18

Vilhelminas banner

Vi tog över!